Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ (Γυμνάσιο και Λύκειο) μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και των δυο σχολείων( Πράξη 11 Σ.Δ. Γυμνασίου και Πράξη 8 του Σ.Δ. Λυκείου) θα πραγματοποιήσουν από κοινού τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα-Κόνιτσα και επιστροφή στο Άργος σύμφωνα με τις Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Φ.Ε.Κ.456/τ.Β’/13-02-20, Φ.Ε.Κ. 1011/Β/04-03-2022 και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 13654/ 2022.

Στοιχεία εκδρομής
Ημερομηνία διεξαγωγής: από Πέμπτη 14/04/2022 έως Κυριακή 17/04/2022
Αριθμός μαθητών Γυμνασίου: 28
Αριθμός μαθητών Λυκείου: 11
Σύνολο μαθητών: 39
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
Μέσον: Πούλμαν με δύο (2) οδηγούς για την μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών, που θα είναι στη διάθεσή τους, για όλες τις μετακινήσεις τους, από και προς το ξενοδοχείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.