Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Σας καλωσορίζουμε στο νέο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της πόλης μας!

Το «αυτενεργώ» είναι από σήμερα πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίηση Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με Αρ. Μητρώου 2000155.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο Κρατικός Φορέας, που διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών με τους ενδεδειγμένους και απαιτητούς όρους του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Το «αυτενεργώ» εδώ και μια δεκαετία λειτουργεί τα ομώνυμα εκπαιδευτήρια στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο) με πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου και σε επίπεδο ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης στους τομείς των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής, των Σεμιναρίων, του Εκπαιδευτικού Τουρισμού κ.α. και παρέχει γνώσεις πιστοποιημένες από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, όπως ACTA – Εταιρεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςMicrosoftCambridge κ.α.

Φέτος, προχωρήσαμε στη δημιουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «αυτενεργώ», που θα βοηθήσει νέους ανθρώπους να φτάσουν εκεί που μπορούν με υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και με την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε:

  • άνεργους
  • εργαζόμενους
  • αυτοαπασχολούμενους
  • άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Πολλά έχουν αλλάξει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα καθένας από εμάς να αναθεωρεί την προσωπική και επαγγελματική του πορεία. Ζούμε στην εποχή που η επαγγελματική επιτυχία έχει πάψει να είναι ζήτημα γνωριμιών. Δεν συνδέεται επίσης με τις βασικές σπουδές και το πτυχίο δεν αποτελεί εφόδιο για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Σήμερα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οι απαιτήσεις για εξειδικευμένες γνώσεις αυξάνουν με πρωτοφανείς ρυθμούς και οι μεταβολές σε κάθε δραστηριότητα είναι απρόβλεπτες. Η σωστή επαγγελματική κατάρτιση είναι η καλύτερη εξασφάλιση για κάθε άτομο που ετοιμάζεται να ενταχθεί σε έναν τομέα δραστηριότητας της σημερινής κοινωνίας. Η πραγματική μόρφωση και η σωστή επαγγελματική κατάρτιση σε κάθε εποχή ήταν το μέσο που εξασφάλιζε, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εφόδιο, σταθερή εργασία, επαγγελματική καταξίωση, κοινωνική αναγνώριση και ποιότητα ζωής. H Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ως δραστηριότητα, θέτει στο επίκεντρο της την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του και την ικανότητα προσαρμογής του στη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία, παραγωγή και αγορά εργασίας.

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση επιτυγχάνεται με τη Δια Βίου Μάθηση και αφορά τη συμπληρωματική κατάρτιση για άτομα με ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, την επανιδείκευση για άτομα που αλλάζουν επάγγελμα και την εξειδίκευση και περαιτέρω επιμόρφωση για άτομα που πρέπει να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο εργασίας τους. Η Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση αποτελεί συστατικό στοιχείο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, της διατήρησης της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη εποχή. Έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία και στις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Επιδιώκει την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, που έχουν υποβαθμιστεί ή απαξιωθεί, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ξαναγίνουν ανταγωνιστικοί και ικανοί να ανταποκριθούν σε νέους ρόλους και λειτουργίες, που απορρέουν από την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος. Η δια βίου εκπαίδευση με τη μορφή τη συνεχούς κατάρτιση και επιμόρφωσης έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και να βοηθήσει τους απασχολούμενους να τοποθετήσουν σε νέες βάσεις τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά και την επαγγελματική τους πορεία στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς εργασίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «αυτενεργώ» προσφέρουμε εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς με προοπτικές σταδιοδρομίας. Οι εγκαταστάσεις μας, οι διαδικασίες λειτουργίας, οι εκπαιδευτές μας, η σύνδεση με την αγορά εργασίας και ότι άλλο κάνουμε χαρακτηρίζεται από την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές του 21ου αιώνα. Σε όλες τις ειδικότητες συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους εκπαιδευτές, που γνωρίζουν ακριβώς τι ζητά η αγορά και προετοιμάζουν σωστούς και καταξιωμένους επαγγελματίες, για να δώσουμε κύρος στα πτυχία μας και σιγουριά στους αποφοίτους μας. Συνεργαζόμαστε επίσης με σημαντικούς τοπικούς φορείς για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάδειξη νέων βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Βοηθούμε έτσι κάθε σπουδαστή μας να «βρει την αξία του». Αξία στην τεχνική του κατάρτιση, στην προσωπικότητά του και τελικά στην επαγγελματική του εξέλιξη. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή οι μικρότεροι και να αλλάξουν τη ζωή τους οι μεγαλύτεροι. Σας περιμένουμε στους φιλόξενους χώρους μας, να σας γνωρίσουμε από κοντά, να καταγράψουμε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και να κάνουμε μαζί τα επόμενα βήματα της επαγγελματικής σας πορείας!