Πού διαφέρουμε;

 • Φιλοξενούμε αποκλειστικά προνήπια και νήπια 4-6 χρονών - χωρίς ανάμειξη με βρέφη 2-3 ετών - σε χώρους με άνεση και ασφάλεια.
 • Ακολουθούμε ειδικό σύστημα για τη σωστή προσαρμογή των μικρών μαθητών από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.
 • Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ με την εποπτεία του σχολικού συμβούλου προσχολικής αγωγής.
 • Στο Νηπιαγωγείο μας η φροντίδα και ασφάλεια του παιδιού συνδυάζονται με την αγωγή και την εκπαίδευσή του.
 • Κοντά μας τα παιδιά βιώνουν τη χαρά και την ξεγνασιά, που δίνει η επαφή με τη φύση, αφού το σχολείο μας βρίσκεται σ' ένα κατάφυτο περιβάλλον.
 • Η ουσιαστική αυτή επαφή με την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος βοηθά τα παιδιά να ευαισθητοποιούνται, να το χαίρονται, να το αγαπούν και να το προστατεύουν.
 • Με ένα πλούσιο, δυναμικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα στοχεύουμε στην οικοδόμηση της γνώσης, που πηγάζει από την συμμετοχική δραστηριότητα και την εμπειρία. Το παιδί παρακινείται να ερευνά, να ανακαλύπτει και να δημιουργεί. Ενισχύουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης με τη βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία.
 • Όπως προβλέπει το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για την προσχολική ηλικία, συντάσσονται σχέδια εργασίας (project), τα οποία προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των ίδιων των μαθητών.
 • Κάθε σχέδιο εργασίας αναλύεται με δραστηριότητες, που καλύπτουν όλους τους τομείς της γνώσης (γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, αισθητική και φυσική αγωγή) για την προώθηση της νοητικής, αισθητικής κοινωνικής, συναισθηματικής, ηθικής και ψυχοκινητικής εξέλιξης του παιδιού.
 • Έμφαση δίνεται στο στοιχείο της απόλαυσης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα Νήπια μαθαίνουν καλύτερα μέσα από ευχάριστες Δημιουργικές Δραστηριότητες, γνωρίζουν τον εαυτό τους, επικοινωνούν με τους άλλους, βελτιώνουν τους μηχανισμούς λειτουργίας της σκέψης τους και προσαρμόζονται στο περιβάλλον που ζουν.
 • Η μέθοδος Project βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν πώς σχετίζονται οι διαφορετικές αρχές πολλών γνωστικών αντικειμένων, επιτρέπει την αυθεντική μάθηση με συνεργασία και αλληλεπίδραση και ενθαρρύνει την επίλυση προβλημάτων.
 • Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, μοιράζονται συναισθήματα και εμπειρίες κατά την ανάπτυξη ενός θέματος, αναγνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και τον κόσμο, μαθαίνουν, προβληματίζονται και ωριμάζουν.
 • Ανταποκρινόμενοι στις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας με τη μορφή παιχνιδιού τη διδασκαλία Αγγλικών και Πληροφορικής με ένα ιδιαίτερο σύστημα διδασκαλίας. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο και εξοικειώνονται με τους ήχους, τα τραγούδια και το βασικό λεξιλόγιο.
 • Η ενασχόληση των νηπίων με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές τα βοηθάει να αγαπήσουν τις νέες τεχνολογίες και να εξοικειωθούν στη χρήση του ποντικιού μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα με ήχο, κίνηση και εικόνα.
 • Ο συνδυασμός εικόνας και λόγου είναι ένα δυναμικό μέσο ανάπτυξης και επέκτασης της μάθησης και δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα ν' αυτενεργήσουν και ν' ανακαλύψουν τη γνώση και τη διαδικασία της μάθησης.
 • Με όλες αυτές τις διεργασίες, αλλά κυρίως με στοργή και με αγάπη, επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό του Νηπιαγωγείου, που είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου με απώτερο πάντα στόχο τη σωστή προετοιμασία του για το Δημοτικό Σχολείο.
 • Με το πρόγραμμα αυτό το νηπιαγωγείο μας εισάγει σταδιακά τους μικρούς μαθητές στο σχολικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση από το νηπιακό κόσμο, στον κόσμο των τετραδίων, των μαθημάτων, των υποχρεώσεων, των μικρών και μεγάλων ευθυνών. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας είναι ήδη εξοικειωμένα με τους χώρους, τα πρόσωπα, τους ρυθμούς ζωής του σχολείου και είναι προετοιμασμένα για τις καινούργιες απαιτήσεις της Α’ Δημοτικού.
 • Το νηπιαγωγείο του «αυτενεργώ» προσφέρεται ως ιδανική λύση μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο.