Διδακτική Μεθοδολογία

  • Να καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια.
  • Να εργάζεται μεθοδικά, προγραμματισμένα και αποτελεσματικά.
  • Να συμμετέχει στο μάθημα και να συνεργάζεται αρμονικά με τους συμμαθητές του.
  • Να καλλιεργεί την κριτική ικανότητα και τη θετική στάση για τη μάθηση.
  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να μετέχει στις δραστηριότητες του σχολείου.
  • Να σέβεται τους ανθρώπους και το χώρο του σχολείου και να προστατεύει τον εαυτό του από κάθε δυσάρεστη ή επικίνδυνη δραστηριότητα.

Ξένες Γλώσσες

  • Δύο ξένες γλώσσες με μαθήματα φροντιστηριακού επιπέδου σε τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών για απόκτηση πτυχίου.

Πληροφορική

  • Μαθήματα Πληροφορικής με πιστοποίηση ACTA, φορέα του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
  • Συμμετοχή των μαθητών μας σε Παγκόσμιους Διαγωνισμούς (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft)

Ολοήμερο πρόγραμμα

  • Ολοήμερο πρόγραμμα με ημερήσιο γεύμα και επιπλέον 2 ώρες καθημερινή μελέτη στο σχολείο.