Ξένες Γλώσσες

Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Το «αυτενεργώ» προσφέρει στους μαθητές του ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, το οποίο ξεκινά από το Προνήπιο.

Στο Δημοτικό οι μαθητές μας διδάσκονται αγγλικά από την Α’ τάξη με εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ενισχύεται σταδιακά, με στόχο την απόκτηση πτυχίου επιπέδου Lower (Cambridge, Michigan, ESB) μέχρι τη Β’ Γυμνασίου.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Όσοι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου ή του Λυκείου επιθυμούν να συνεχίσουν για το επίπεδο του Proficiency υποστηρίζονται με extra εκπαιδευτικό υλικό.

Το πρόγραμμά μας υποστηρίζει επαρκώς τους μαθητές για την απόκτηση πτυχίου, χωρίς να είναι απαραίτητα εξωσχολικά μαθήματα (φροντιστήρια, ιδιαίτερα).

Για την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών, χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένες σειρές βιβλίων: Companion, Workbook, Grammar, Student’s book, Test book.

Η διδασκαλία υποστηρίζεται από προτζέκτορες και διαδραστικούς πίνακες.

Επιπλέον, καλλιεργούμε την επαφή των μαθητών με την κουλτούρα της κάθε χώρας, τη γλώσσα της οποίας μαθαίνουμε, με πολιτισμικές-διαδραστικές εργασίες, προβολές και καλλιτεχνικές δράσεις. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τα παιδιά γνωρίζουν και έρχονται σε επαφή με διασκεδαστικά ήθη και έθιμα της Αμερικής ή του Ηνωμένου Βασιλείου (Halloween, Thanksgiving, Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά έθιμα κ.α.).

 • Η προσέγγιση της γλώσσας πρέπει να ικανοποιεί άμεσα τις επικοινωνιακές ανάγκες.
 • Η γλώσσα μαθαίνεται καλύτερα με την εμπειρία της επικοινωνίας.
 • Ο σπουδαστής χρειάζεται γνώσεις γραμματικής, όχι αποστήθιση κανόνων.
 • Τα κείμενα για ανάγνωση και ακουστική εξάσκηση πρέπει να είναι αυθεντικά.
 • Η Μέθοδος πρέπει να εκπαιδεύει το σπουδαστή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει και μόνος του μετά το πέρας του μαθήματος.
 • Το υλικό - κείμενα & δραστηριότητες – επιλέγεται, ώστε να δημιουργεί κίνητρα συμμετοχής.
 • Η ευχέρεια στον προφορικό λόγο είναι ένας πρωταρχικός στόχος.

Η λέξη-κλειδί είναι η επικοινωνία και η γλώσσα αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για διαπροσωπική επικοινωνία.

H σωστή διδασκαλία της ξένης γλώσσας αντιμετωπίζει τη γλωσσική ικανότητα ως δεξιότητα και όχι ως “γνώση”. Η επιλογή και η διαμόρφωση του περιεχομένου της διδασκαλίας γίνεται με βάση τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών. Ο σκοπός αυτός πρέπει να είναι ορατός και εφικτός τόσο για το δάσκαλο, όσο και για το μαθητή.

 • Να διδάσκουμε την ξένη γλώσσα ως τρόπο επικοινωνίας
 • Να προσφέρουμε στους σπουδαστές μας ένα χρήσιμο εργαλείο
 • Να κάνουμε τη διαδικασία της μάθησης ευχάριστη
 • Να μετατρέπουμε τη διδασκαλία σε μία αξιομνημόνευτη εμπειρία για τους σπουδαστές μας
 • Να τους βοηθούμε να επιτυγχάνουν στις εξετάσεις τους

Το αυτενεργώ είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του UNIVERSITY of CAMBRIDGE και οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις στο οικείο χώρο του σχολείου τους κάθε φορά που ολοκληρώνουν ένα επίπεδο και να πιστοποιούν επίσημα τις γνώσεις τους με πτυχία:

 • STARTERS για το επίπεδο juniors (γ΄ Δημοτικού)
 • FLYERS για το επίπεδο elementary (ε΄ Δημοτικού)
 • PET για το επίπεδο PFC (Α΄ Γυμνασίου)
 • FCE για το επίπεδο lower (Β΄ Γυμνασίου)
 • CPR για το επίπεδο Proficiency (Α΄ Λυκείου)

Η γλώσσα αποτελεί ένα αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό, αφού μόνο ο άνθρωπος απ’ όλα τα ζώα έχει «λόγον», δυνατότητα δηλαδή να σκέπτεται (λογική) και να εκφράζει τις σκέψεις του (ομιλία), όπως πρώτος το διατύπωσε ο Αριστοτέλης. Είτε μαθαίνουμε αγγλικά, είτε γαλλικά, γερμανικά ή ισπανικά, καλλιεργούμε αυτό που ο Chomsky αποκάλεσε: «μοναδικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό».

Κάθε φορά, που οι καθηγητές και οι μαθητές μιλούν στην τάξη, έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού λέξεων, με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων και μέσω της γλώσσας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που μας δίνει η ανθρώπινη φύση μας.

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να πλουτίσει την προσωπικότητά μας. Ξεκινώντας το μεγάλο ταξίδι για την εξερεύνηση μιας γλώσσας, αντικρίζει κανείς ένα καινούριο κόσμο, ανακαλύπτει την κουλτούρα του λαού που δημιούργησε τη συγκεκριμένη γλώσσα και – ως ένα βαθμό – ανοίγει τους ορίζοντες επικοινωνίας του.