Πρόγραμμα Σπουδών

Εφαρμόζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο ποσοτικά και ποιοτικά, με έντυπο υλικό του αυτενεργώ, ώστε οι μαθητές μας να εμπεδώνουν τις γνώσεις τους και να ανταποκρίνονται στους υψηλούς στόχους τους και στις προσδοκίες των γονέων τους.

 • Θρησκευτικά
 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Αγγλικά
 • Ιστορία
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Φυσική
 • Γεωγραφία
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Αισθητική Αγωγή
 • Φυσική Αγωγή
Ιδιαίτερη έμφαση στα μαθηματικά και στο μάθημα της έκθεσης. Κάθε παιδί πρέπει να μάθει «να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει».
Προσφέρουμε στους μαθητές μας συμπληρωματικά βιβλία του σχολείου μας, που εξασφαλίζουν την εμπέδωση της ύλης των σχολικών βιβλίων.