Λύκειο

Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «αυτενεργώ» λειτουργούν από το 2003 και αποτελούν τον μοναδικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην περιοχή με ολοκληρωμένη εκπαίδευση, που καλύπτει όλο το φάσμα της Α/’θμιας και Β/’θμιας Εκπαίδευσης, από το Προνήπιο ως το Λύκειο. Το Λύκειο του «αυτενεργώ» λειτουργεί από το σχολικό έτος 2019-2020 στις εγκαταστάσεις του, στο Νότιο Περιφερειακό του Άργους, και αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα ολοήμερης λειτουργίας με ολιγομελή τμήματα (έως 16 μαθητές) και άρτια υλικοτεχνική υποδομή, που παρέχει εξατομικευμένη μάθηση. Επιπλέον, στους μαθητές προσφέρεται καθημερινά μεσημεριανό γεύμα καθώς και επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Κατευθύνσεων.

Στο Λύκειο αυτενεργώ

 • Ημερήσιο πρόγραμμα ολοήμερης λειτουργίας: 8:15-15:15
 • Ολιγομελή τμήματα: έως 16 μαθητές ανά τάξη
 • Βασικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις προβλεπόμενες ώρες και ενισχυμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατευθύνσεων ανά τάξη
 • Διπλάσιος χρόνος προετοιμασίας σε σύγκριση με τα φροντιστήρια
 • «Ανθρώπινες» συνθήκες εργασίας των μαθητών
 • Μηνιαίο διαγώνισμα προσομοίωσης σε κάθε μάθημα της Β’ και Γ’ Λυκείου στο βαθμό δυσκολίας των πανελλαδικών
 • Καθηγητής μέντορας ανά μαθητή για καλύτερη μαθησιακή, παιδαγωγική και ψυχολογική καθοδήγηση και υποστήριξη
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων με γενικές επαναλήψεις και διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης πριν τις εξετάσεις
 • Έμφαση στα μαθήματα επιλογής και επαρκής διδασκαλία μαθημάτων κορμού χωρίς πίεση και ιδιαίτερες απαιτήσεις μελέτης στο σπίτι
 • Δυνατότητα μοριοδότησης μαθητών με αθλητικές ομάδες που θα διακριθούν σε πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με σωστό πρόγραμμα, συστηματική προετοιμασία και χωρίς εξωσχολική βοήθεια.

Στο Λύκειο αυτενεργώ

 • Ημερήσιο πρόγραμμα ολοήμερης λειτουργίας: 8:15-15:15
 • Ολιγομελή τμήματα: έως 16 μαθητές ανά τάξη
 • Βασικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις προβλεπόμενες ώρες και ενισχυμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατευθύνσεων ανά τάξη
 • Διπλάσιος χρόνος προετοιμασίας σε σύγκριση με τα φροντιστήρια
 • «Ανθρώπινες» συνθήκες εργασίας των μαθητών
 • Μηνιαίο διαγώνισμα προσομοίωσης σε κάθε μάθημα της Β’ και Γ’ Λυκείου στο βαθμό δυσκολίας των πανελλαδικών
 • Καθηγητής μέντορας ανά μαθητή για καλύτερη μαθησιακή, παιδαγωγική και ψυχολογική καθοδήγηση και υποστήριξη
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων με γενικές επαναλήψεις και διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης πριν τις εξετάσεις
 • Έμφαση στα μαθήματα επιλογής και επαρκής διδασκαλία μαθημάτων κορμού χωρίς πίεση και ιδιαίτερες απαιτήσεις μελέτης στο σπίτι
 • Δυνατότητα μοριοδότησης μαθητών με αθλητικές ομάδες που θα διακριθούν σε πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί με σωστό πρόγραμμα, συστηματική προετοιμασία και χωρίς εξωσχολική βοήθεια.