Ρομποτική

Όμιλος Ρομποτικής

Από το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε στο σχολείο μας πιλοτικά ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με τη βοήθεια των γονέων των μαθητών καταφέραμε να εξοπλίσουμε το εργαστήριό μας και σε συνεργασία με την εταιρεία ACTA – τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – παρέχουμε στους μαθητές μας ένα πλήρες πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής με πιστοποίηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.