Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το «αυτενεργώ» ακολουθεί πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, που περιλαμβάνει:
  • Βασικό 6ωρο πρόγραμμα: 8.15 - 13.00
  • Ημερήσιο γεύμα που παρασκευάζεται στο σχολείο: 13.00 - 13.15
  • Μελέτη με επίβλεψη και υποστήριξη καθηγητή: 13.15 - 14.20
  • Ζώνη πολιτισμού / αθλητισμού: 14.20 - 15.10

Οι μαθητές, όταν επιστρέφουν στο σπίτι, έχουν τελειώσει την προετοιμασία τους για την επόμενη ημέρα και μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.