Μήπως, λοιπόν, πρέπει να αναθεωρήσουμε τους στόχους και την τακτική μας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε όχι μόνο καλούς μαθητές, αλλά και «ισορροπημένα και ευτυχισμένα παιδιά»; Και με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά τα παιδιά;