Παιδαγωγικές Αρχές

Εφαρμόζουμε την παιδαγωγική «της αμοιβής», επιβραβεύουμε τις θετικές προσπάθειες, ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κάθε μαθητή και τον καθοδηγούμε ώστε:
  • Να καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια.
  • Να εργάζεται μεθοδικά, προγραμματισμένα και αποτελεσματικά.
  • Να συμμετέχει στο μάθημα και να συνεργάζεται αρμονικά με τους συμμαθητές του.
  • Να καλλιεργεί την κριτική ικανότητα και τη θετική στάση για τη μάθηση.
  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να μετέχει στις δραστηριότητες του σχολείου.
  • Να σέβεται τους ανθρώπους και το χώρο του σχολείου και να προστατεύει τον εαυτό του από κάθε δυσάρεστη ή επικίνδυνη δραστηριότητα.