Οι εκδόσεις μας

Οι εκδόσεις μας

 

Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης, χρησιμοποιούμε –πέραν των εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων του Ο.Ε.Δ.Β. – δικά μας βοηθήματα στα βασικά μαθήματα. Τα βοηθήματα αυτά έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής του σχολείου μας, Αλέξης Τότσικας, με τη συνεργασία εκπαιδευτικών του σχολείου και κυκλοφορούν σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.