Έρευνα – Ερωτηματολόγιο διερεύνησης στάσεων και απόψεων των εφήβων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τρίτου εργαστηρίου δεξιοτήτων, η Γ’ γυμνασίου του σχολείου μας συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο που στόχο είχε να ανιχνεύσει τους προβληματισμούς των εφήβων μαθητών πάνω σε θέματα που τους απασχολούν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 46 μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου και τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δώσουν το ερέθισμα για μια μεγαλύτερης έκτασης έρευνα με διευρυμένη ομάδα- στόχο.

Οι μαθητές της Γ γυμνασίου αποδελτίωσαν τις απαντήσεις και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του εργαστηρίου, Μπαρλιάς Ηλίας, έκανε μια απόπειρα ερμηνείας τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ