Μουσικοκινητική

Νέο τμήμα Μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών

H Μουσικοκινητική αγωγή συνδυάζει:
• Παιχνίδι
• Τραγούδι
• Xορό
• Μουσικά όργανα

Η μουσικοκινητική αγωγή βοηθάει το παιδί να συμμετέχει σε ένα μουσικό σύνολο, αλλά και να αυτενεργεί και να αυτοσχεδιάζει.

Το πρόγραμμα της μουσικοκινητικής αγωγής προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την αγάπη τους για τη μουσική και να μάθουν σημαντικές έννοιες, όπως ο ρυθμός και η μελωδία. Διασκεδαστικά παιχνίδια, πλούσια σε παιδαγωγικά ερεθίσματα, ενισχύουν τις νοητικές αλλά και γνωστικές ικανότητες του παιδικού εγκέφαλου.

Κάθε Δευτέρα 5:00 με 5:45 για παιδιά από 3 έως 10 ετών.

Υπεύθυνη τμήματος: Μπουλμέτη Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 6947575526