Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το γεύμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο πρόγραμμα όλων των σύγχρονων ευρωπαϊκών σχολείων.