Όλοι οι μαθητές έχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό χώρο.