Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας

Το αυτενεργώ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ειλικρινή συνεργασία σχολείου – οικογένειας, για την αποτελεσματική προσπάθεια στην αγωγή και στη μόρφωση των μαθητών.

Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις

Κάθε 6 εβδομάδες γίνονται συναντήσεις – συζητήσεις διδασκόντων και γονέων για την πρόοδο των μαθητών ξεχωριστά για κάθε τάξη του σχολείου με στόχο να διαμορφωθεί άριστο κλίμα σχέσεων και διάθεση για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, αλλά  και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου με βάση τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς των γονέων.

Τακτικές ενημερώσεις όλων των γονέων γίνονται στο τέλος κάθε τριμήνου, όπου ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους και μαζί με τη βαθμολογία παίρνουν και το επαναληπτικό τεστ εμπέδωσης, στο οποίο υποβάλλονται όλοι οι μαθητές μας με τη λήξη κάθε τριμήνου.

Έκτακτες συναντήσεις, ύστερα από σχετική συνεννόηση, για την επίλυση έκτακτων ή ιδιόμορφων προβλημάτων που έχουν ανάγκη άμεσης μελέτης και επίλυσης.

Βιβλιάριο Μαθητή

Οι γονείς γνωρίζουν τον προγραμματισμό του σχολείου και ενημερώνονται καθημερινά για τις γραπτές εργασίες, που πρέπει να κάνει το παιδί τους από το Βιβλιάριο μαθητή, το οποίο διανέμεται δωρεάν από το σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ενημερώνεται καθημερινά με ευθύνη των διδασκόντων.

Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να συζητούν για τα παιδιά τους καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά.σε ώρες που γνωρίζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Απουσία μαθητή

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή η γραμματεία του σχολείου ενημερώνει τηλεφωνικά στο τέλος της πρώτης ώρας τους γονείς του και φροντίζει να αποστείλει στο σπίτι του μαθητή το «Δελτίο Εργασιών», για να είναι διαβασμένος την ημέρα που θα επιστρέψει στο σχολείο.

Οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους σε κάθε μάθημα και πληροφορούνται για τις κλίσεις τους, τη σχέση τους με τους συμμαθητές τους, τη διαγωγή τους και γενικά  για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει.Αυτή η συνεργασία βοηθά στην χάραξη κοινής πορείας σχολείου-οικογένειας για τη σωστή  καθοδήγηση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.