Σχολικός Ψυχολόγος

Το σχολείο μας συνεργάζεται με ειδικό σχολικό ψυχολόγο – σύμβουλο, που παρέχει υπηρεσίες που γενικά αφορούν: α) τη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο ατομικών όσο και οικογενειών περιπτώσεων, και β) την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου.

 

Ο σύμβουλος – ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί ατομικά με έναν εκπαιδευτικό ή ομαδικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θεωρεί ότι ένας ψυχολόγος μπορεί να τον βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός απευθύνεται στον ψυχολόγο-σύμβουλο;

  • για να ζητήσει συμβουλή για την περίπτωση κάποιου μαθητή ή μιας ομάδας μαθητών.
  • για να εκπονηθεί από τον ψυχολόγο-σύμβουλο κάποιο πρόγραμμα πρόληψης ή έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου.
  • για να βοηθηθεί στη δική του προσπάθεια εφαρμογής ενός προγράμματος.

Ο ψυχολόγος-σύμβουλος μπορεί να συνεισφέρει: (α) στη μετάδοση στον γνώσεων σχετικών με την ψυχολογία (π.χ. προγράμματα αποκατάστασης δυσκολιών μάθησης), στη βελτίωση των δεξιοτήτων (π.χ. την τροποποίηση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς μαθητή), στην αύξηση της αυτοπεποίθησης (όταν διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες), στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη κ.α. Ο ψυχολόγος-σύμβουλος έρχεται μια φορά την εβδομάδα σε επαφή με το διδακτικό προσωπικό και επιπλέον, πραγματοποιεί στο χώρο του σχολείου προγράμματα πρόληψης ή ενημερώνει με ομιλίες – διαλέξεις εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές πάνω σε καίρια θέματα.

Η ψυχολογική στήριξη στους γονείς παρέχεται ατομικά και ομαδικά. Σε ατομικό επίπεδο ο γονέας πληροφορείται για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί του και καθοδηγείται κατάλληλα από τον ειδικό της ψυχικής υγείας. Εκτός από την ατομική συμβουλευτική παρέχεται και συζυγική, αλλά και οικογενειακή συμβουλευτική,

Σε ομαδικό επίπεδο το σχολείο οργανώνει τη λειτουργία «Ομάδων Γονέων», όπου ο ψυχολόγος-σύμβουλος αναλαμβάνει να «συντονίσει» την ομάδα των γονέων, να «εκπαιδεύσει» τους γονείς. Σκοποί των Σχολών Γονέων είναι: (α) η στήριξη και η προάσπιση του θεσμού της οικογένειας που αποτελεί το μοναδικό πλαίσιο ασφάλειας, σιγουριάς και σταθερότητας του σύγχρονου ατόμου, και (β) η διαφύλαξη και η προστασία της ψυχικής υγείας των μελών της οικογένειας καθώς και της θετικής εξέλιξης του παιδιού. Η θεματολογία προσδιορίζεται από τους γονείς ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προσφέρονται στους γονείς βασικές γνώσεις, αναλύονται η μορφή και η δομή της σύγχρονης οικογένειας, οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν, οι σχέσεις των γονέων μεταξύ τους, οι σχέσεις τους με τα παιδιά, οι οικογενειακοί ρόλοι, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να μοιραστεί τους προβληματισμούς του με τους άλλους γονείς, να ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονέων και, τελικά, τις απόψεις της επιστήμης, του ψυχολόγου – κοινωνικού λειτουργού. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε τακτική βάση και διαρκούν 2 περίπου ώρες.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) προβλήματα συμπεριφοράς/ δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο και την οικογένεια, (β) μαθησιακές δυσκολίες. Ο ψυχολόγος-σύμβουλος κάνει διάγνωση και αξιολόγηση των δυσκολιών που οι μαθητές αντιμετωπίζουν και τους παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη. Επιπλέον συνεργάζεται με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπου αυτοί εμπλέκονται.

Συχνά οι εκπαιδευτικοί παραπέμπουν περιστατικά στον ψυχολόγο – σύμβουλο. Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός βρίσκεται συνήθως αρκετές ώρες την εβδομάδα με τους μαθητές, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει μόνο την επίδοση τους, αλλά και τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη και στο σχολικό χώρο. Αρκετά συχνά επίσης ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα είδος συμβούλου για το μαθητή, ο οποίος μπορεί να του εμπιστευτεί κάποιο πρόβλημά του. Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποτελέσει τη διασύνδεση μεταξύ παιδιού και ειδικού.

Ο σχολικός ψυχολόγος, επομένως, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, συμμετέχει στη σχολική και μαθησιακή αξιολόγηση των μαθητών, στην εποπτεία και στη διοίκηση του σχολείου, στην κατάρτιση προγραμμάτων συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση κρίσεων. Αγωγή είναι κατανόηση και βοήθεια. Ο σχολικός ψυχολόγος με την επιστημονική του συγκρότηση και τις ειδικές γνώσεις του, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των πραγματικών αναγκών όλων των μαθητών και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια να συνεισφέρει στην παροχή αποτελεσματικότερης βοήθειας και ποιοτικά καλύτερης εκπαίδευσης.