Μελέτη Μαθημάτων

Σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά σχολεία, που λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα, η μελέτη των μαθητών γίνεται στο σχολείο τους. Η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας αποτελεί σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.  Όλοι οι μαθητές, αφού ολοκληρώσουν το πρωινό τους πρόγραμμα και γευματίσουν στο εστιατόριο του σχολείου, εντάσσονται στο πρόγραμμα της απογευματινής μελέτης. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι κάθε μαθητής να ολοκληρώνει όλες τις γραπτές εργασίες του στο σχολείο, τόσο στα ελληνικά όσο και στα μαθηματικά, και να επιστρέφουν τα παιδιά στο σπίτι διαβασμένα και έτοιμα για την επόμενη μέρα.

Η συνήθεια της καθημερινής μελέτης είναι το θεμέλιο της σχολικής επιτυχίας. Στο «αναγνωστήριο» φροντίζουμε για την καθημερινή  μελέτη ΟΛΩΝ των μαθημάτων. Η μελέτη γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας κάθε τάξης σε κλίμα ησυχίας και συγκέντρωσης και με την επίβλεψη εκπαιδευτικού, ο οποίος συντονίζει, κατευθύνει και βοηθάει τους μαθητές, όταν δυσκολεύονται ή έχουν απορίες.  Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει οργανωμένα και αποδοτικά, απερίσπαστος από κάθε άλλη δραστηριότητα.

Δημοτικό σχολείο

Στο Δημοτικό Σχολείο η καθημερινή διαρκεί 60΄. Σημαντικός στόχος είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν μεθοδικότητα και αυτονομία στη μελέτη τους. Οι υπεύθυνοι της μελέτης καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα και τους μαθαίνουν τη σωστή οργάνωση του χρόνου τους. Παρακολουθούν τα παιδιά, παρεμβαίνουν διακριτικά και υποστηρικτικά χωρίς να τα χειραγωγούν, ελέγχουν τις ασκήσεις που έκαναν και τους υποδεικνύουν τα λάθη, που πρέπει να διορθώσουν. Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σωστά και να οργανώνουν σωστά το χρόνο τους, να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, να ελέγχουν και να διορθώνουν μόνα τους τα λάθη τους. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν πολύ καλά πότε και πώς πρέπει να δοθεί σωστή βοήθεια σε ένα παιδί που διαβάζει.

Οι γονείς εμπιστεύονται την υπεύθυνη δουλειά και τον προγραμματισμό του σχολείου και απαλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό από την προετοιμασία των παιδιών τους. Μοναδική τους υποχρέωση, όταν γυρίσει το παιδί στο σπίτι, είναι να ασχοληθούν μαζί του μία περίπου ώρα, για να ελέγξουν, αν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του και να το κατευθύνουν να διαβάσει μόνο όποια μαθήματα χρειάζονται και προφορική μελέτη (ιστορία, θρησκευτικά, γλώσσα, κανόνες μαθηματικών κ.α.), αφού η προφορική εξάσκηση δεν μπορεί να γίνει ομαδικά στην τάξη.

Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο το «αναγνωστήριο» προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα και η διάρκεια της μελέτης είναι καθημερινά 90΄.  Κάθε μαθητής μπορεί να εργαστεί στην αίθουσα εκείνη, όπου επιβλέπει ο καθηγητής της ειδικότητας του μαθήματος, που μελετάει κάθε φορά. Στη διάθεση των μαθητών υπάρχει πάντα φιλόλογος και μαθηματικός ή φυσικός, για να τους λύσει κάθε απορία, να τους βοηθήσει, όταν δυσκολευτούν, και να ελέγξει στο τέλος την ορθότητα των απαντήσεών τους σε κάθε μάθημα.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές προετοιμάζονται σωστά και υπεύθυνα χωρίς να χρειάζονται ούτε τη βοήθεια των γονέων τους ούτε τα απογευματινά φροντιστήρια. Το απόγευμα στο σπίτι πρέπει να εργαστούν 1-2 ώρες, για να συμπληρώσουν τα μαθήματα, που χρειάζονται και προφορικό διάβασμα, και να αξιοποιήσουν ελεύθερα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, όπως ταιριάζει και επιβάλλεται στην ηλικία τους.